Проектът на Ibizan Ferran Adriá вече има дата на откриване

Преди седем месеца ви казахме, че братята Adrià ще отворят нов ресторант в Ибиса, защото сега можем да ви кажем, че проектът на Ibizan на братята Adrià вече има дата на откриване.

Феран и Алберт Адриа заедно с Гай Лалиберте, основател на цирка на Слънцето, планират да отворят своето мултидисциплинарно пространство на 29 май, което това беше датата, която беше разместена от самото начало И сега това е потвърдено.

Това, че срокът може да бъде спазен, може да се дължи на факта, че само 20% от първоначално проектираното е разработено, тъй като останалата е в очакване на твърденията, представени от екологичните групи.

Тъй като знам, че датата на откриване вече е определена, много ми е любопитно знайте от какво точно ще се състои този проект за която има определена загадка. Исках да посетя Були, така че сега, когато ще бъда толкова близо до изкуството на Адриа, не искам да пропусна тази възможност.

Снимки | Туполев и сейна Камера и Адам Тинуърт
Чрез | Дневник на Ибиса
На живо до небцето | Ексклузивният обяд на Ferrán Adrià за осем души